tiistai 17. toukokuuta 2011

Pyhä-seuranta: Väliaikatietoja

Kohta on kuukausi työharjoittelua Pyhä-painopisteessä takana, mutta onneksi vielä toinen edessä. Tekemistä nimittäin riittää. Pääasiallinen tehtäväni on suorittaa Pyhä-painopisteen seuranta, joka koostuu sähköisestä kyselystä ja puhelinhaastatteluista. Seurannan tavoitteena on selvittää, kuinka tieto Pyhä-painopisteestä on saavuttanut seurakunnat ja onko painopiste vaikuttanut seurakuntien toimintaan. Seurannasta kirjoitetaan kattava raportti, mutta tässä hieman kuulumisia matkan varrelta.

Ensimmäinen vaihe seurannan toteutuksessa oli sähköisen kyselyn tekeminen Webropol-ohjelmalla. Ohjelma oli minulle uusi tuttavuus, mutta hyvän opastuksen avulla kyselyn teko oli oikeastaan aika helppoa ja hauskaa. Kyselystä tehtiin todella kompakti paketti, jotta mahdollisimman moni ehtisi vastata. Koska kyselyllä haluttiin tavoittaa kaikki seurakunnat, valikoituvat vastaajiksi tässä vaiheessa kirkkoherrat. Heidän sähköpostinsa olivat myös kootusti saatavilla, mikä ei valitettavasti ole tilanne kaikkien kirkon työntekijäryhmien osalta. Kyselylomakkeen loppuun sai jättää omat tai kollegan yhteystiedot tarkempaa puhelinhaastattelua varten.

Täytyy myöntää, että pari sydämenlyöntiä jäi välistä, kun pistin kyselyn yhdellä klikkauksella menemään 389 kirkkoherralle! Viesti ja linkki kyselyyn päätyivät onnellisesti melkein neljän sataan inboxiin. Bumerangina sain joitain poissaoloviestejä, joskin aika moni vastasi kyselyyn ihan heti linkin saatuaan. Oli yllättävän kiehtovaa käydä katsomassa (monta kertaa päivässä!), kuinka paljon vastauksia oli tullut. Tätä kirjoittaessani vastauksia on 140 kpl ja yli 40 vastaajaa on jättänyt yhteystiedot puhelinhaastattelua varten. Vastausten määrä oli mielestäni positiivinen yllätys ja haluankin vielä näin Pyhä Blogin välityksellä kiittää kirkkoherroja aktiivisuudestanne!


Kuten edeltä näkyy, suurin osa eli 94 % kyselyyn vastanneista oli saanut tietoa Pyhä-painopisteestä. Tärkeimmät tiedonsaantikanavat olivat kirkon nettisivut ja erilaiset kirkolliset lehdet. Noin puolet vastaajista oli saanut tietoa Pyhä-painopisteestä tiedotteiden ja tuomiokapitulin välityksellä. Kirkkoherrat, jotka eivät tienneet painopisteestä, mainitsivat sähköpostin tehokkaimmaksi väyläksi kirkon sisäisessä viestinnässä. Toisaalta oleellisten asioiden pelättiin myös hukkuvan sähköpostin tietotulvaan.


Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin, onko seurakunnissa ollut toimintaa Pyhä-painopisteeseen liittyen. Melkein 80 % vastaajista ilmoitti omassa seurakunnassaan olleen Pyhä-painopisteen innoittamaa toimintaa. Toimintaa on ollut lähinnä kasvatustyön ja jumalanpalveluselämän työaloilla. Oli myös ilo kuulla, kuinka runsaasti eri työalat ovat tehneet myös yhteistyötä. Avoimessa kysymyksessä sai kertoa omin sanoin, millaista toimintaa painopisteeseen liittyen on ollut. Esille nousi mm. Pyhän painottaminen rippikouluissa, kerhotoiminnassa, kinkereillä ja jumalapalveluksissa. Useissa seurakuntalehdissä on ollut artikkeleita painopisteestä ja toisinaan Pyhälle oli omistettu oma teemanumero. Lisäksi Aika Pyhä! -kirjaa kehuttiin erinomaiseksi ja sitä jaetaankin muutamissa seurakunnissa kastekoteihin. Sanoisinpa näin äkkiseltään, että aika monipuolista toimintaa!


Seurakunnat, joissa ei ole ollut Pyhä-painopisteeseen liittyvää toimintaa ilmoittivat tärkeimmiksi syiksi ajan ja työvoiman puutteen. Myös muutokset työyhteisössä ovat vieneet tilaa ja energiaa, jolloin painopistetyöskentely on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tänään kerroin seurannan alustavista tuloksista ohjausryhmän kokouksessa. Varsinkin tieto siitä, että ylivoimaisesti suurin osa vastaajista oli kuullut Pyhä-painopisteestä, lämmitti ohjausryhmäläisten mieliä. Seuraavaksi ovat vuorossa puhelinhaastattelut, joiden tuloksia jäämme mielenkiinnolla odottamaan!

Aurinkoista kesää toivottaen,

Nora, Pyhä-painopisteen harjoittelija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti